Hvad er KLIMAFODERdatabasen?

I KLIMAFODERdatabasen kan du beregne næringsstofindhold, energiindhold og klimaaftryk i foderblandinger - samt få overblik over fodermidlernes tabelværdier.

Blandingsberegner

Her kan du indtaste en foderblanding til grise med kendt fodermiddelsammensætning. På siden kan du beregne fordøjeligt indhold af centrale næringsstoffer og sammenligne foderblandingen med normen for den angivne dyregruppe.

Desuden kan du beregne klimaaftrykket for en kendt foderblanding. Siden henvender sig til rådgivere, producenter og andre med interesse for at undersøge klimaaftryk og fordøjeligt indhold i en kendt foderblanding. Det er ikke et optimeringsprogram.Fodermidler

Her kan du finde information om de enkelte fodermidlers indhold og beskrivelser ved at se ét fodermiddel ad gangen. Til hvert fodermiddel knytter sig en uddybende beskrivelse af karakteristika og andre relevante oplysninger om pågældende fodermiddel.

På denne side findes desuden referencer til artikler og rapporter, som har bidraget til beskrivelser af fodermidlerne.Sammenligning af fodermidler

Her kan du sammenligne forskellige fodermidlers indhold af næringsstoffer og energi. Tabellen giver mulighed for at sætte fodermidlerne op side om side for at give en hurtig og overskuelig sammenligning.

Alle fodermidler, der er tilgængelige i databasen, kan vælges.