Vælg fodermiddel
Fodermiddelnr. i EU-forordning
Kode i fodermiddeltabellen
Senest revideret
Klimaaftryk
Inkl. LUC, kg CO2-ækv/kg tørstof Inkl. LUC, kg CO2-ækv/pr. 10 g fordøjeligt protein
Ekskl. LUC, kg CO2-ækv/kg tørstof Ekskl. LUC, kg CO2-ækv/pr. 10 g fordøjeligt protein
LUC (Land Use Change) = Regnskovstab
Kemisk indhold % af
varen
% af
tørstof
Antal Std. afv. Rev. år
Energi
i varen i tørstof
Aminosyrer % af
råprotein
Faktor g pr. kg
vare
St. ford.
g pr. kg
vare
Antal Std.afv. Rev. år
Fordøjeligheder FK
Kulhydrater g/kg
tørstof
Mineraler Pr. kg
vare
Pr. kg
tørstof
Antal Std. afv. Rev. år

Generelt

Vær opmærksom på

Håndtering og transport

Klik for at gå til ekstern oversigt over referencer for fodermidler
Standardafvigelsen er beregnet på værdier i tørstof og angivet i den enhed, der anvendes i
den pågældende linje. Standardafvigelsen på "Tørstof i varen" er dog beregnet pr.
foreliggende vare.
Revideret årstal er det år, hvor den pågældende tabelværdi er vurderet.
Se evt. Det danske fodervurderingssystem til svinefoder
I-faktor beregnes på fodermidler som EFOSi * 100 / EFOS
Fordøjelighed af fosfor, indhold af natrium og andre næringsstofværdier
Kan være en af nedenstående fytaser. Se evt. Normer for Næringsstoffer (tabel 9) for undtagelser

Ronozyme HiPhos (FYT(), Natuphos (FTU) og Phyzyme XP (FTU)
500 tilsat pr. kg foder
Ronozyme NP (FYT) 1250 (men laveste godkendte dosis er 1500) FYT tilsat pr. kg foder
Optiphos (OTU) 250 tilsat pr. kg foder
Axtra Phy (FTU) og Quantum Blue (FTU) 400 tilsat pr. kg foder
Natuphos E (FTU) 50 tilsat pr. kg foder
Vær opmærksom på at 60 procent af standarddosis ikke er godkendt for alle kombinationer af dyregrupper og fytasetyper - jf.
beskrivelse i Notat nr. 0511, Videncenter for Svineproduktion og Normer for Næringsstofffer tabel 9
Aminosyrefordøjelighed i forhold til proteinfordøjelighed.
Standardafvigelsen er beregnet på værdier i gram pr. kg tørstof.
Standardafvigelsen er beregnet på værdier i gram pr. kg tørstof for makromineralerne og i
miligram pr. kg. tørstof for mikromineralerne.